Galéria podujatí

Kultúrna scéna Martin je príspevková organizácia zriadená mestom Martin.
Hlavným poslaním je vytváranie priestoru na oddych, relax, zábavu a stretávanie sa s priateľmi formou
organizovania tradičných a jedinečných mestských podujatí situovaných najmä na Divadelnom námestí v Martine, ale aj v iných mestských častiach.