Mgr. Lýdia Moricová

Kultúrna scéna Martin je príspevková organizácia zriadená mestom Martin. Hlavným poslaním je vytváranie priestoru na oddych, relax, zábavu a stretávanie sa s priateľmi formou organizovania tradičných a jedinečných mestských podujatí situovaných najmä na Divadelnom námestí v Martine, ale aj v iných mestských častiach.

Svojimi aktivitami sa snaží prinášať kvalitnú kultúru pre všetky vekové kategórie. Organizácia sa chce priblížiť k čo najväčšiemu počtu občanov a uspokojovať tak kultúrnospoločenské, vzdelávacie, záujmové a športové potreby občanov mesta.

Okrem hlavného poslania organizácia plní aj úlohy koordinátora občianskych združení a neziskových organizácií, spolupracuje s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami v meste Martin a podporuje profesionálnu a amatérsku umeleckú činnosť.